Miło nam poinformować, że Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie we współpracy z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach opracowała Instrukcję nawożenia soi i udostępniła ją na swojej stronie internetowej pod adresem:


Instrukcja nawożenia soi w sposób syntetyczny i przejrzysty przedstawia zagadnienia dotyczące m.in. metod pobierania próbek gleby do badań odczynu i zasobności w składniki mineralne w uprawie soi, zasad pobierania próbek gleby do oznaczania zawartości azotu mineralnego, sposobów obliczania dawek składników nawozowych (CaO, N, P, K, Mg, S).

Przerwa na czytanie

We wtorek 13 października uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym wsparli Międzynarodową Edycję Przerwy na Czytanie. Z uwagi na zalecenia epidemiologiczne tegoroczne wydarzenie odbyło się przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Czytaliśmy na korytarzach w maseczkach lub pozostaliśmy w klasach aby poczytać. Liczył się relaks z książką. W akcji wzięło udział 178 uczniów.

GALERIA