Po długiej przerwie uczniowie Technikum im. Dezyderego Chłapowskiego w Kamieniu Małym, pod opieką pani Wioletty Czerwińskiej, zagościli 12 września 2021 r. na targach rolniczych w Gliśnie, gdzie zaprezentowali ofertę edukacyjną naszej szkoły oraz częstowali, odwiedzających targi, ciastkami z logo szkoły, upieczonymi przez uczniów w trakcie zajęć praktycznych, prowadzonych przez panią Iwonę Westfalewską.
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku zorganizował już XXIX Targi Rolnicze, na których zgromadziło się wielu wystawców, prezentujących ekologiczną żywność, kwiaty, krzewy ozdobne i owocowe lub promujących działalność instytucji działających w obszarze rolnictwa. Licznie przybyli zwiedzający mogli zapoznać się z bogatą ofertą wystawienniczą, wysłuchać występów zespołów artystycznych oraz zakupić prezentowane produkty rolno-spożywcze.

R.W.

10 września 2021 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w oficjalnej inauguracji roku szkolnego 2021/2022 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Studzieńcu.
Po uroczystym wprowadzeniu wszystkich 58 sztandarów szkół rolniczych rozpoczęła się msza świętą. Następnie wysłuchaliśmy przemówień zaproszonych gości. Wśród nich byli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Grzegorz Puda oraz dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej p. Robert Jakubik. .
U progu nowego roku szkolnego minister życzył nauczycielom i pracownikom oświaty pomyślności oraz zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Emilia Hącel, Paulina Rykała oraz Radosław Deja.
Zwieńczeniem uroczystości był występ artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły ze Studzieńca.

A. KarczmarskaTradycyjnie jak co roku wzięliśmy udział w, objętej patronatem pary prezydenckiej, akcji "Narodowe Czytanie". Podczas tegorocznej edycji odczytywanym utworem była "Moralność Pani Dulskiej" autorstwa Gabrieli Zapolskiej. W wydarzeniu wzięły udział wszystkie klasy.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym

W tym roku spotkaliśmy się 1 września , aby uroczyście zainaugurować nowy rok szkolny. Punktualnie o godzinie 8.00 zgromadziliśmy się na boisku szkolnym i w obecności rodziców, uczniów, nauczycieli i tegorocznych pierwszoklasistów, zabrzmiał pierwszy dzwonek . W tym roku szkolnym w naszej szkole rozpoczęło naukę 80 pierwszoklasistów, którzy będą kształcić się w pięciu zawodach rolniczych (technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej).


Apel rozpoczął dyrektor szkoły pan Emil Zapisek, który zapoznał nas z planem pracy szkoły oraz życzył wszystkim dużo zdrowia oraz samych sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym. Po wystąpieniu pana dyrektora i wysłuchaniu słów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Grzegorza Pudy, rozeszliśmy się do klas na spotkania z wychowawcami.

R.W.