W dniach 11 i 12 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym odbyły się rekolekcje wielkopostne.
Pierwszego dnia uczniowie wysłuchali nauki, którą wygłosił ks. Czesław Grzelak, następnie mieli okazję skorzystania z sakramentu spowiedzi.
Drugiego dnia młodzież uczestniczyła w mszy św., odprawionej przez księdza proboszcza Ireneusza Bagińskiego, który również poprowadził naukę rekolekcyjną.
Uczniowie zaangażowali się w organizację rekolekcji na terenie szkoły, przygotowując oprawę muzyczną i liturgiczną wielkopostnych spotkań.

Jakub Kosik

GALERIA

W sobotę 9 kwietnia, na deptaku w Witnicy, odbył się Jarmark Wielkanocny, na który mieszkańcy Witnicy i wystawcy, otrzymali zaproszenie od Burmistrza Dariusza Jaworskiego i Przewodniczącego rady Miejskiej Artura Stojanowskiego. Sprzedawcy przygotowali bogatą ofertę ciast i ozdób świątecznych, kupujący mogli zaopatrzyć się w stroiki, ozdobne pisanki, palmy wielkanocne, dekoracje świątecznego stołu oraz różnego rodzaju ciasta i słodkie przysmaki.

Wśród wystawców znalazła się również nasza szkoła, która na tę okazję przygotowała palmy wielkanocne, stroiki i ozdoby świąteczne przygotowane przez uczniów i pracowników naszej placówki.

R.W.

            W dniach  6  i  7 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym odbyły się spotkania warsztatowe przeprowadzone przez pracowników Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. i dedykowane uczniom klas III i IV. Tematami tych spotkań było: „Jak zostać studentem w 2022 r.” i „O grzeczności słów kilka”. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni , pozyskać informacje dotyczące rekrutacji na studia, jakie są korzyści z wyższego wykształcenia i jakie są koszty studiowania w uczelniach publicznych i niepublicznych. Zagadnienia drugiego spotkania warsztatowego dotyczyły polskiej etyki językowej, grzeczności w korespondencji : poczta elektroniczna, sms, powitania i pożegnania, a także kiedy przechodzimy na „Ty”. Elementy savoi- vivereu są pożądanym zagadnieniem w życiu dnia codziennego i zawodowego  więc  warto cenne informacje zapamiętać i stosować.

 

Dziękuję pracownikom WSB w Gorzowie Wlkp za przeprowadzenie spotkań, a młodzieży naszej szkoły za wzorową postawę podczas spotkań.

Cz. W.

W ramach realizacji programu edukacyjnego „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA” w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym zostało zorganizowane spotkanie z inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy dla uczniów klas IV. Spotkanie , to miało na celu podniesienie wśród młodzieży poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a także podsumowanie realizowanego programu edukacyjnego w roku szkolnym 2021/2022 . Popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, zwłaszcza problematyki zawierania umów o pracę, w tym cywilnoprawnych, podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej oraz problematyki legalności zatrudnienia są zawsze aktualne i bardzo potrzebne dla młodych ludzi, którzy stoją przed podjęciem ważnej decyzji życiowej jaką jest praca.

Cz. W.