Dzięki współpracy Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej powstał nowy cykl edukacyjny „Techniki nauki"

Ze względu na niecodzienne okoliczności w jakich wszyscy się znaleźliśmy, związane z wprowadzonymi ograniczeniami oraz obawą o zdrowie swoje i najbliższych osób, wskazane jest wyciszenie oraz zwrócenie uwagi na pozytywne aspekty w naszym życiu.
Uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczyli w warsztatach podczas których zastanawiali się, co sprawia im radość, z czego czerpią energię oraz jakich pozytywnych rzeczy doświadczają na co dzień.

Pedagog szkolny

W tym roku również, mimo trwającej nauki zdalnej, dołączyliśmy do akcji "Szkoła do hymnu"

Konkurs „Niepodległa piórem i obiektywem”

We wrześniu bieżącego roku nasza szkoła wzięła udział w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod tytułem: „Niepodległa piórem i obiektywem”
Ideą konkursu było przede wszystkim wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami. Ponadto założeniem organizatorów było upamiętnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, będącej świadectwem heroicznej postawy Polaków walczących
o niepodległość Polski.