Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym uczcili kolejną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W trakcie akademii uczniowie klasy IIPR i III PKR przypomnieli burzliwe dzieje Polski oraz drogę do upragnionego dnia 11 listopada 1918 r. i długo wyczekiwanej wolności.

K. Przybyła

Dnia 5 listopada 2021r. uczniowie wszystkich klas technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu wraz z opiekunami wzięli udział w Międzynarodowych Targach Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA 2021 w Poznaniu. Jest to jedna z większych imprez ogrodniczych w Europie. Wśród wystawców uczniowie mogli zapoznać się z ofertą firm zajmujących się produkcją roślin ozdobnych, projektujących obiekty małej architektury krajobrazu, a także obejrzeć nowoczesny sprzęt i maszyny używane w urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pokazy florystyczne na żywo oraz cięcie i formowanie drzew i krzewów ozdobnych.

K.Przybyła

GALERIA

Dnia 23 listopada 2021 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym została przeprowadzona olimpiada z wiedzy o ubezpieczeniach społecznych pt. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Jest to integralna część projektu „Lekcje z ZUS”, który w naszej szkole jest kontynuowany od wielu lat przez nauczycieli przedmiotów zawodowych. W olimpiadzie wzięli udział uczniowie klas trzecich.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. To wiedza, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Cz.W.

Rak piersi i narządów rodnych , to jeden z czołowych zabójców kobiet w Polsce.

W ramach ogólnopolskiego programu profilaktyki raka piersi w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym odbyła się prelekcja dotycząca profilaktyki raka piesi, raka jajnika i raka macicy. Prelekcja dedykowana była wszystkim uczennicom naszej szkoły. Profesjonalne spotkanie poprowadziła położna Pani Karolina Bengrab, które cieszyło się wysoką frekwencją i dużym zainteresowaniem.

Celem tego spotkania było uświadomienie i podniesienie poziomu wiedzy u młodych kobiet na temat raka piersi, wczesnej diagnostyki zmian nowotworowych a także pokazanie konsekwencji braku wiedzy, braku samobadania i unikania badań kontrolnych ginekologicznych.

W. Cz.