W dniu 30 listopada, w ramach Programu Edukacyjno-Informacyjnego „Bezpieczna Młodość”, odbyło się spotkanie klas pierwszych z funkcjonariuszem Komisariatu Policji w Witnicy st. Asp. Adrianem Skowrońskim. Spotkanie dotyczyło tematyki odpowiedzialności osób nieletnich w świetle przepisów prawa. Celem spotkania było uświadomienie uczniom konsekwencji prawnych w przypadku demoralizacji oraz popełnienia czynów karalnych. Omówiono ponadto podstawowe definicje i przepisy prawa z jakimi nieletni spotykają się w życiu codziennym.

Pedagog szkolny

W dniu 26 listopada 2021 roku w siedzibie Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zielonej Górze odbył się etap wojewódzki konkursu BHP w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Konkurs ma na celu popularyzację wśród młodzieży szkół rolniczych wiedzy na temat bezpiecznej pracy, znajomości zagrożeń występujących w rolnictwie oraz zadbania o zdrowie i życie w czasie wykonywania prac związanych z rolnictwem.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy IV TR: Michał Muster, Szymon Tuszewski i Krystian Wroniak, uczniowie Ci zostali wyłonieni na etapie szkolnym tego konkursu. Do rywalizacji wojewódzkiej przystąpiły trzy szkoły z naszego województwa będące pod patronatem Ministra Rolnictwa – Bobowicko, Henryków i Kamień Mały.
Po rozwiązaniu testu i sprawdzeniu osiągnięć wszystkich uczniów z przyjemnością informuję, że najlepszą znajomością spraw związanych z BHP w rolnictwie wykazał się Szymon Tuszewski zajmując pierwsze miejsce w konkursie.
Oficjalne wyniki:


1 miejsce Szymon Tuszewski
4 miejsce Krystian Wroniak
6 miejsce Michał Muster


Serdecznie gratuluję wyników ( uczniowie zostali nagrodzeni wartościowymi upominkami) i zapraszam w przyszłym roku do szerszego udziału w tym i podobnych konkursach.

Dariusz Kaniowski

GALERIA

Poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości, zorganizowanych przez Miasto i Gminę Witnica. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Witnicy, następnie odbył się przemarsz pocztów sztandarowych pod Pomnik Żołnierza Polskiego, na którym odbyła się dalsza część obchodów.

 K. Przybyła

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym uczcili kolejną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W trakcie akademii uczniowie klasy IIPR i III PKR przypomnieli burzliwe dzieje Polski oraz drogę do upragnionego dnia 11 listopada 1918 r. i długo wyczekiwanej wolności.

K. Przybyła