Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym

25 czerwca 2021 r. o godz. 8.00 po raz ostatni zabrzmiał dzwonek w roku szkolnym 2020/2021. Uroczyste zakończenie zgromadziło w naszej szkole uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Szkolną uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły pan Emil Zapisek, który dokonał podsumowania kończącego się bardzo trudnego roku szkolnego, roku, który był wielkim wyzwaniem dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Wreszcie nadszedł moment aby nagrodzić tych uczniów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz sukcesy w konkursach i olimpiadach zawodowych. Wielu zostało nagrodzonych za pracę na rzecz szkoły i aktywny udział w zawodach sportowych.

Kolejnym ważnym punktem apelu było uroczyste przekazanie sztandaru   młodszym koleżankom i kolegom, którzy w obecności całej społeczności szkoły, złożyli przysięgę, że będą szanować sztandar i godnie reprezentować szkołę. Pan Emil Zapisek podziękował absolwentom G. Woźniak, N. Krajewskiej i A. Małeckiemu za wzorowe wypełnianie obowiązków członków  pocztu sztandarowego oraz wręczył nagrody.,

Rok szkolny 2020/2021 można uznać za bardzo udany, mimo pandemii oraz zdalnego nauczania,  kolejny rozpocznie się 1 września. Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy bezpiecznych i spokojnych wakacji.

R. W.

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do klas pierwszych:

technik architektury krajobrazu ZOBACZ

technik rolnik ZOBACZ

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ZOBACZ

technik weterynarii ZOBACZ

technik żywienia i usług gastronomicznych ZOBACZ