„Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu odebrać”

(Ignacy Paderewski)

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie klas pierwszych: gastronomii, architektury krajobrazu i urządzeń energetyki odnawialnej złożyli wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz swoim koleżankom i kolegom najserdeczniejsze życzenia z okazji tego wyjątkowego święta.

Były życzenia, kwiaty, słodkości i program artystyczny, w którym uśmiech i dobry humor towarzyszyły wszystkim.

Pierwszaki spisały się na medal, gratulujemy i dziękujemy. „Bo jak nie Wy, to kto?”

GALERIA

12 Października 2022r.  klasy czwarte, kształcące się w zawodzie technik rolnik, brały udział w konferencji pt. „Rolnik-zawód przyszłości”, organizowanej przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku, w ramach porozumienia między ośrodkiem a szkołami rolniczymi w woj. lubuskim.

Głównym tematem Konferencji był dobry start w prowadzeniu działalności rolnej. Uczestnicy poznali szczegółowe informacje na temat programów wsparcia takich, jak: „Młody Rolnik”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” i „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Uczniowie w trakcie spotkania zdobyli wiedzę na temat  polskich produktów oraz ich ważnej roli na polskim rynku zbytu, uzyskali także informacje dotyczące warunków otrzymania dofinansowania RHD.

Cenne uwagi przekazał młodzieży inspektor PIP, przypomniał o podstawowych  zasadach BHP oraz podał przykłady niewłaściwego zachowania na stanowisku pracy.

Ciekawymi uwagami, dotyczącymi projektów unijnych i opraw ekologicznych, podzieliła się z uczestnikami konferencji doświadczona rolniczka z naszego województwa.

Konferencja zakończyła się  pysznym, wspólnym obiadem.

 

Jakub Kosik

 

Zajęcia w dniu 10.10. 2022 roku realizowane we współpracy ze Spółką Wodną, dzięki uprzejmości pana Czesława Hładkiego i pana  Zdzisława Daniszewskiego. Uczniowie zapoznali się z zakresem niezbędnych prac do wykonania na użytkach zielonych oraz obejrzeli pokaz pracy sprzętu, ułatwiającego czynności związane z konserwacją rowów melioracyjnych.

H.Stupak

I etap szkolenia realizowanego przez pana dr Damiana Gawrońskiego, pracownika firmy EKODARPOL poświęcony był analizie stanu gleb w Polsce i potrzebom przeprowadzania badań gleb, aby racjonalnie podejść do kosztów prowadzenia gospodarstwa rolniczego. Po części wykładowej nastąpiła część warsztatowa, w której uczniowie klas czwartych pobierali próbki gleb, pakowali je przygotowując  do badań, które zostaną przeprowadzone i omówione w II części szkolenia.

                                                 H. Stupak