Najważniejsze informacje związane z egzaminem maturalnym

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024

 

HARMONOGRAM USTNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO  W KAMIENIU MAŁYM- MAJ 2024 r.

Przedmiot

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia

Język niemiecki

13.05.2024 r.

godz. 09.00

Język angielski

21.05.2024 r.  

TWŻ

godz. 09.00

22.05.2024 r. 

TKR, absolwenci

godz. 09.00

Język polski

24.05.2024 r.

godz. 09.00