Najważniejsze informacje związane z egzaminem maturalnym

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023

HARMONOGRAM USTNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH

W TECHNIKUM IM. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W KAMIENIU MAŁYM

Maj 2023 r.

DATA

PRZEDMIOT

GODZINA

ROZPOCZĘCIA

10 maja 2023 r.

środa

Język polski (2 komisje)

godz. 9.00

12 maja 2023 r.

piątek

Język angielski (2 komisje)

godz. 9.00

12 maja 2023 r.

piątek

język niemiecki

godz.9.00

O egzaminie ZOBACZ

Terminy egzaminów ZOBACZ

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ZOBACZ

Opłata za egzamin maturalny ZOBACZ

Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, tj. dla:

Absolwenta LO, technikum, branżowej szkoły II stopnia lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2021/2022 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana (Formuła 2015)

POBIERZ