• Świadectwo ukończenia szkoły.

    • Zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

    • Dwie fotografie.

    • Zaświadczenie lekarskie (kandydaci ubiegający się do szkoły zawodowej).