13 kwietnia 2023r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym odbyła się pierwsza edycja konkursu wiedzy o naszej szkole zorganizowanego w ramach obchodów 60-lecia placówki. Zmagania konkursowe sprawdzały wiedzę uczestników na temat historii, teraźniejszości szkoły, znalazły się również pytania dotyczące życia i działalności patrona- gen. Dezyderego Chłapowskiego. Uczestnicy, przedstawiciele wszystkich klas, wykazali się dużą wiedzą na temat naszej szkoły. Organizatorem konkursu był dyrektor szkoły pan Emil Zapisek.

J. Kosik

Konkurs obejmował 3 etapy: szkolny, regionalny ( nasi uczniowie rywalizowali w Bydgoszczy) oraz finał w Warszawie.

Tematyka konkursu;

 1. Historia integracji europejskiej - od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do Traktatu z Lizbony
 2. Założyciele Unii Europejskiej
 3. Symbole Unii Europejskiej
 4. Traktaty europejskie - kalendarium i najważniejsze postanowienia
 5. Państwa należące do Unii Europejskiej i historia rozszerzania
 6. Parlament Europejski - kompetencje, powoływanie, pozycja Przewodniczącego/ej PE
 7. Komisja Europejska - kompetencje, skład, powoływanie, pozycja Przewodniczącego/ej KE
 8. Rada Unii Europejskiej - kompetencje, skład
 9. Rada Europejska - kompetencje, skład, pozycja i wybór Przewodniczącego/ej Rady Europejskiej
 10. Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej - czym jest, z jakich państw się składa, ile trwa?
 11. Wspólna waluta - historia powstania, państwa należące do strefy euro
 12. Czym jest Wspólna Polityka Rolna i Europejski Zielony Ład?
 13. Jak Unia Europejska wspiera europejskie rolnictwo?
 14. Czym jest program Erasmus+?
 15. Działania Unii Europejskiej wobec młodych
 16. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
 17. Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030
 18. Instytuty badawcze podlegające Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 19. Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej
 20. Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
 21. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 22. Płatności bezpośrednie
 23. Europejski Zielony Ład
 24. Scalanie i wymiana gruntów
 25. Rolnictwo ekologiczne i wielkość produkcji rolniczej Polski w UE
 26. Unijny system jakości Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych oraz Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności
 27. Grupy producentów rolnych
 28. Zapobieganie marnowaniu żywności
 29. Strategia "Od pola do stołu"

 

 

W II edycji  tego ogólnopolskiego konkursu   uczniowie klasy drugiej  : Kajetan Arkit, Wojciech Dalinkiewicz oraz Bartosz Urbanowski  zajęli 9 miejsce w kraju.

                                                                     H.Stupak

W dniach 03 i 04 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym odbyły się Rekolekcje Wielkopostne. Pierwszego dnia uczniowie wysłuchali nauki, którą wygłosił ks. Michał Szot, następnie mieli okazję skorzystania z sakramentu spowiedzi. Drugiego dnia młodzież uczestniczyła w mszy św., odprawionej przez księdza Michała, który również poprowadził naukę rekolekcyjną. Uczniowie zaangażowali się w organizację rekolekcji na terenie szkoły, przygotowując oprawę muzyczną i liturgiczną wielkopostnych spotkań.

J. Kosik

„Kultura bezpieczeństwa” jest programem edukacyjnym realizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy i dedykowany dla środowiska uczniów szkół ponadpodstawowych. Nie zabrakło w tym działaniu uczniów klas IV  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym.

Celem w/w programu jest podniesienie wśród młodzieży szkolnej poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy , zwłaszcza problematyki zawierania umów o pracę , w tym cywilnoprawnych, podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej oraz problematyki legalności zatrudnienia.

Panu inspektorowi Państwowej Inspekcji Pracy w Gorzowie Wlkp. dziękujemy za przeprowadzenie prelekcji i zgłębienie tematu  ciągle aktualnego i budzącego wątpliwości.

 

                                                                                                                                          Cz.W.