Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

 

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

  • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (arimr.gov.pl

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Mimo pandemii i izolacji społecznej nie zapomnieliśmy o pomocy dla potrzebujących. Dnia 4 grudnia 2020 r. uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym klasa IV technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum weterynarii wraz z wychowawcą  pokazali , że mają duże serce i potrafią czynić dobro. Poprzez ogólnopolską akcję „Szlachetna paczka”  młodzież, rodzice uczniów oraz osoby o szlachetnych sercach pomogły potrzebującej rodzinie poprzez zakup artykułów spożywczych, chemii gospodarczej , słodyczy oraz wykupieniu karty podarunkowej do realizacji w sklepie ROSSMAN. Pomocą również zostało obdarowane schronisko dla zwierząt  „Kolebka Słońca” w Górzycy poprzez zakup suchej karmy, puszek oraz drobnych psich przekąsek  a także kołdry do psiego, ciepłego i wygodnego wypoczynku.  Takie działania , to doskonała promocja naszej szkoły w środowisku lokalnym. Pragnę złożyć podziękowania  wszystkim   zaangażowanym  w akcję  i liczę na dalszą współpracę.

Cz. W.

Uczniowie klasy IV WŻ  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym wzięli udział w ogólnopolskiej akcji pt. „ZABIERZ 5 z LASU”. Patronatem tej akcji są Lasy Państwowe a jej celem jest zachęcenie osób do dbania o środowisko i zmniejszenie ilości odpadów w naszych polskich lasach. Odpady w lesie , to nie tylko bałagan, brzydki krajobraz, zanieczyszczone środowisko , wody gruntowe, to także zagrożenie dla zwierząt  i ryzyko wybuchu pożaru.

Zachęcamy odwiedzających las do zabrania ze sobą z lasu co najmniej 5 śmieci i dbajmy o jego czystość !!! A osobom zaangażowanym w akcję składam serdeczne podziękowania i proszę nie zapominać ,że las to „zielone płuca”.

Cz.W.