W dniach 16 i 23 kwietnia 2024 roku  odbyły się spotkania młodzieży Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym oraz Oberstufenzentrum w Seelow.  Międzynarodowa wymiana młodzieży to projekt edukacyjny, który wspiera wszechstronny rozwój uczniów. Spotkania umożliwiają realizację różnych tematów z różnych dziedzin, m.in. z zakresu historii obu państw, wiedzy z rolnictwa, gastronomii, ogrodnictwa, przetwórstwa, hodowli i opieki nad zwierzętami. Wizyty młodzieży w ramach wymiany , to także doskonały moment likwidacji bariery językowej, zawieranie nowych znajomości i nabywanie kompetencji społecznych i zawodowych. Spotkania odbyły się w miłej atmosferze z dozą wiedzy zawodowej i zadbaniem o kondycję fizyczną młodych ludzi. Do zobaczenia w następnej edycji.

Nauczycielom, uczniom klasy 4 PEŻ  oraz osobom zaangażowanym w realizację tego spotkania składam serdeczne podziękowania.

 

                                                                                                                            Cz. W.

WhatsApp Image 2024-04-23 at 19.18.42
WhatsApp Image 2024-04-23 at 19.18.42
WhatsApp Image 2024-04-23 at 19.18.11
WhatsApp Image 2024-04-23 at 19.18.11
WhatsApp Image 2024-04-23 at 19.17.51
WhatsApp Image 2024-04-23 at 19.17.51
WhatsApp Image 2024-04-23 at 19.17.45
WhatsApp Image 2024-04-23 at 19.17.45
WhatsApp Image 2024-04-23 at 19.17.39
WhatsApp Image 2024-04-23 at 19.17.39
WhatsApp Image 2024-04-23 at 19.17.14
WhatsApp Image 2024-04-23 at 19.17.14
WhatsApp Image 2024-04-23 at 19.16.56
WhatsApp Image 2024-04-23 at 19.16.56
WhatsApp Image 2024-04-23 at 19.16.28
WhatsApp Image 2024-04-23 at 19.16.28
WhatsApp Image 2024-04-23 at 19.15.59
WhatsApp Image 2024-04-23 at 19.15.59
WhatsApp Image 2024-04-23 at 19.15.39
WhatsApp Image 2024-04-23 at 19.15.39
WhatsApp Image 2024-04-23 at 19.15.19
WhatsApp Image 2024-04-23 at 19.15.19
WhatsApp Image 2024-04-23 at 19.14.59
WhatsApp Image 2024-04-23 at 19.14.59
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 W ramach realizacji programu pt. „Kultura bezpieczeństwa” dnia 17 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym  odbyło się spotkanie, dla uczniów klas V technikum z inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy w Gorzowie Wielkopolskim. Jego celem było zwrócenie uwagi na zagrożenia występujące w środowisku pracy , propagowanie niezbędnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy a także podniesienie poziomu wiedzy w zakresie prawnej ochrony pracy wśród  młodych ludzi , którzy niebawem podejmą pierwszą pracę. Program „Kultura bezpieczeństwa ‘’  jest realizowany w naszej szkole od wielu lat przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy w Zielonej Górze, który przygotowuje młodzież , tak aby w przyszłości rozpoczynając karierę zawodową była wyposażona w podstawową wiedzę w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy , wynagrodzenia za pracę, czasu pracy, urlopów wypoczynkowych i innych uprawnień jak również obowiązków pracowniczych.

                                                                                                                                                   Cz. W.

Dnia 04 kwietnia 2024 r. uczniowie klas V Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym  uczestniczyli w Targach Edukacyjno- Zawodowych  pod hasłem „ Absolwencie, co dalej ...?” w Gorzowie Wlkp . To  wydarzenie poświęcone było inspirującym możliwościom edukacyjnym i zawodowym, które otwierają się przed młodymi ludźmi. Dla naszej młodzieży , Targi Edukacyjno - Zawodowe , to doskonała okazja do poznania oferty uczelni wyższych, szkół policealnych, instytucji szkoleniowych , a także możliwość spotkania się z pracodawcami , specjalistami do spraw rekrutacji oraz ekspertami z zakresu rynku pracy. Po zwiedzeniu Targów młodzież uczestniczyła w prelekcji pt. „ABC kompetencji zawodowych”. Wyjazd udany i treściwy w informacje dla samych zainteresowanych.

Dziękuję za godną postawę podczas uczestniczenia w Targach.

 

                                                                                                                            Cz. W.

                                       

21 marca 2024 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym odbył się Dzień otwarty, w którym uczestniczyło ponad 500 uczniów okolicznych szkół podstawowych. W organizację imprezy zaangażowali się wszyscy uczniowie i nauczyciele placówki, którzy od rana byli przygotowani na przyjęcie uczniów z okolicznych szkół podstawowych.

Impreza została szczegółowo zaplanowana, przydzielono zadania, przygotowano atrakcje i ulotki dla zwiedzających szkołę uczniów. Staraliśmy się aby nasi przyszli uczniowie mogli w atrakcyjny sposób zapoznać się z naszą ofertą edukacyjną. Przybyła do szkoły młodzież uczestniczyła w zajęciach, które specjalnie dla niej przygotowaliśmy: jazda ciągnikiem i kombajnem, przyrządzanie smacznych racuszków, wizyta w laboratorium weterynaryjnym i pracowni inseminacji zwierząt, prezentacja stanowisk do nauki zawodu – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, zapoznanie się z innowacyjnym cyfrowym laboratorium chemicznym Empiriusz. Odwiedzający nas uczniowie szkół podstawowych mogli aktywnie uczestniczyć w przygotowanych przez nas zajęciach, zwiedzić szkołę, zobaczyć sale lekcyjne. Przewodnikami po naszej placówce byli uczniowie szkoły, którzy ze swojego, bardzo trudnego zadania, wywiązali się wzorowo. Wizyta w naszej szkole kończyła się w auli, w której na naszych Gości czekał słodki poczęstunek.

Mamy nadzieję, że Dzień otwarty w ZSCKR w Kamieniu Małym podobał się uczniom szkół podstawowych i że za rok przygotujemy również ciekawe atrakcje dla odwiedzającej nas młodzieży. Po raz kolejny okazało się, że przysłowiowy „Dzień wagarowicza” był dla całej społeczności szkolnej bardzo pracowitym dniem spędzonym w szkole.

Dyrektor ZSCKR w Kamieniu Małym dziękuje wszystkim uczniom i nauczycielom za wielkie zaangażowanie w organizację Dnia otwartego.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji, nauczycielom i uczniom szkół podstawowych za przyjęcie naszego zaproszenia oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

R.W.

GALERIA