W dniu 03 grudnia 2021 roku w siedzibie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach odbył się finał regionalny XX edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej. W tym roku hasło przewodnie konkursu brzmiało:

„Z ekologią żyjmy w zgodzie i pomóżmy w tym przyrodzie”.

Naszą szkołę reprezentowali dwaj uczniowie: Miłosz Koncik z klasy III TR(P) i Jakub Szkolnicki z klasy III TR, którzy najlepiej rozwiązali test na etapie szkolnym.
Finał regionalny obejmuje uczestników z dwóch województw: zachodniopomorskiego i lubuskiego, a głównym celem konkursu jest popularyzowanie, poszerzanie i podnoszenie świadomości ekologicznej wśród uczniów szkół średnich.

Nasi uczniowie godnie reprezentowali szkołę i po podsumowaniu wyników uzyskali następujące rezultaty:

Jakub Szkolnicki zajął V miejsce i został wyróżniony,
Miłosz Koncik zajął XV miejsce w konkursie,
Uczniowie otrzymali cenne nagrody.

Gratuluję wiedzy i zajętych miejsc, a innych uczniów zachęcam do udziału w konkursach organizowanych w naszej szkole.

Dariusz Kaniowski

W dniu 30 listopada, w ramach Programu Edukacyjno-Informacyjnego „Bezpieczna Młodość”, odbyło się spotkanie klas pierwszych z funkcjonariuszem Komisariatu Policji w Witnicy st. Asp. Adrianem Skowrońskim. Spotkanie dotyczyło tematyki odpowiedzialności osób nieletnich w świetle przepisów prawa. Celem spotkania było uświadomienie uczniom konsekwencji prawnych w przypadku demoralizacji oraz popełnienia czynów karalnych. Omówiono ponadto podstawowe definicje i przepisy prawa z jakimi nieletni spotykają się w życiu codziennym.

Pedagog szkolny

W dniu 26 listopada 2021 roku w siedzibie Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zielonej Górze odbył się etap wojewódzki konkursu BHP w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Konkurs ma na celu popularyzację wśród młodzieży szkół rolniczych wiedzy na temat bezpiecznej pracy, znajomości zagrożeń występujących w rolnictwie oraz zadbania o zdrowie i życie w czasie wykonywania prac związanych z rolnictwem.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy IV TR: Michał Muster, Szymon Tuszewski i Krystian Wroniak, uczniowie Ci zostali wyłonieni na etapie szkolnym tego konkursu. Do rywalizacji wojewódzkiej przystąpiły trzy szkoły z naszego województwa będące pod patronatem Ministra Rolnictwa – Bobowicko, Henryków i Kamień Mały.
Po rozwiązaniu testu i sprawdzeniu osiągnięć wszystkich uczniów z przyjemnością informuję, że najlepszą znajomością spraw związanych z BHP w rolnictwie wykazał się Szymon Tuszewski zajmując pierwsze miejsce w konkursie.
Oficjalne wyniki:


1 miejsce Szymon Tuszewski
4 miejsce Krystian Wroniak
6 miejsce Michał Muster


Serdecznie gratuluję wyników ( uczniowie zostali nagrodzeni wartościowymi upominkami) i zapraszam w przyszłym roku do szerszego udziału w tym i podobnych konkursach.

Dariusz Kaniowski

GALERIA

Poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości, zorganizowanych przez Miasto i Gminę Witnica. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Witnicy, następnie odbył się przemarsz pocztów sztandarowych pod Pomnik Żołnierza Polskiego, na którym odbyła się dalsza część obchodów.

 K. Przybyła