W związku z brakiem odwołań od rekrutacji dotyczącej projektu Kształcenie rolnicze – unikalne praktyki europejskie – edycja 2022 Erasmus+ wstępna lista zakwalifikowanych uczniów pozostaje listą ostateczną.

W związku z faktem, iż w zawodzie technik rolnik zgłosiły się tylko cztery osoby, Decyzją Dyrektora Szkoły, dwie pierwsze osoby z listy rezerwowej zostały zakwalifikowane do projektu.

W przypadku ewentualnych zmian lista będzie aktualizowana na bieżąco.

 

Technik Architektury Krajobrazu:

 1. Woźniak Natalia
 2. Ludka Maria
 3. Kościelska Klaudia
 4. Hącel Emilia
 5. Rykała Paulina
 6. Czyżewska Zuzanna
 7. Zawada Nikola
 8. Półtorak Milena

Technik Rolnik:

 1. Sobkowiak Olaf
 2. Burak Kornel
 3. Niemyt Norbert
 4. Antoszków Nikodem                             

Technik Weterynarii:

 1. Wieczorek Alicja
 2. Radkiewicz Nikodem
 3. Mużył Weronika
 4. Gwit Julia                                          
 5. Majewska Natalia                                 .
 6. Domańska Maja
 7. Wołoszyn Szymon

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych:

 1. Marczak Agata
 2. Łapacz Hanna
 3. Parzuchowska Martyna
 4. Zarychta Maja
 5. Żmijak Jolanta
 6. Wójko Kinga

Lista rezerwowa:

 1. Orpel Weronika
 2. Gorzelna Małgorzata
 3. Sobalski Gracjan.
 4. Wesołowska Oliwia.
 5. Wesołowska Nikola
 6. Andres Karolina.
 7. Fronczak Zuzanna
 8. Sudaków Weronika
 9. Milka Estera
 10. Kaczor Mateusz
 11. Kadzińska Wiktoria

 


Szanowni Państwo,

Już wkrótce rozpoczynamy realizację kolejnego projektu międzynarodowego w ramach programu ERASMUS+. Przedsięwzięcie pod tytułem „Kształcenie rolnicze - unikalne praktyki Europejskie – EDYCJA 2022” o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000056661 będzie realizowane już w maju tego roku.

Głównym celem projektu będzie podniesienie wiedzy oraz umiejętności zawodowych. Dzięki odbyciu dwutygodniowych praktyk zawodowych w międzynarodowych warunkach grupa 24 uczniów kształcących się w zawodach: technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik weterynarii, zapozna się z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych za granicą, procedurami oraz narzędziami wykorzystywanymi przy wykonywaniu określonych obowiązków zawodowych. Przyczyni się to w znaczącym stopniu do zdobycia kompetencji, które mogą zostać wykorzystane w dalszej edukacji, czy znalezieniu pracy. Potwierdzeniem nabytych kompetencji będą certyfikaty, które świadczyć będą o wartości zawodowej uczestników projektu.  Projekt przyczyni się również do zwiększenia kompetencji językowych, społecznych oraz kulturowych młodzieży. Dzięki realizacji działań przygotowawczych oraz samej mobilności uczniowie zwiększą swoje zdolności komunikowania się w języku angielskim. Celem projektu jest również zwiększenie świadomości kulturowej oraz społecznej, działania które zostaną zrealizowane pozwolą budować właściwe postawy społeczne, otwartość, tolerancję, odpowiedzialność a także pozwolą zaspakajać potrzebę poznawania świata i znajomości kultur europejskich. Projekt, aktywizować ma młodzież narażoną na wykluczenia społeczne z powodów ekonomicznych, geograficznych, społecznych czy osobowych. Udział w projekcie osób o zmniejszonych szansach zwiększy ich potencjał zawodowy i osobowy, ograniczając przy tym wpływ negatywnych czynników oraz ryzyko wcześniejszego porzucenia nauki. Celem projektu związanym z realizacją działań jest również zwiększenie potencjału zawodowego nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń, obserwacje nowych metod dydaktycznych, zdobycie nowej wiedzy oraz doświadczeń związanych z kształceniem zawodowym, budowanie kompetencji z zakresu zarządzania projektami kadry administracyjnej, a także zwiększenie rozpoznawalności oraz prestiżu Szkoły, dzięki działaniom o charakterze międzynarodowym.

Wszystkie działania zrealizowane w ramach projektu mają przyczynić się do realizacji założonych potrzeb i celów. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb, doskonalenie działań w rozpoznanych obszarach wymagających poprawy, a także osiągnięcie założonych celów wynikających z posiadanej przez szkołę akredytacji w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe.

Udział w przedsięwzięciu dla wszystkich zakwalifikowanych osób będzie bezpłatny, w ramach wsparcia szkoła zapewni:

- dwutygodniowy program praktyk zawodowych w greckich przedsiębiorstwach;

- zakwaterowanie wraz z pełnym wyżywieniem;

- transport do miejsca odbywania staży;

- atrakcyjny program kulturowy w czasie wolnym od pracy;

- opiekę mentorską;

- zajęcia przygotowawcze;

- certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje;

- ubezpieczenie;

Zapraszamy do śledzenia relacji. Wkrótce kolejne informacje oraz ogłoszenie zasad naboru do projektu.

FOMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INSTRUKCJA DO FROMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

REGULAMIN REKRUTACJI