Dnia 5 października 2021 r. uczniowie technikum żywienia i usługa gastronomicznych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym wraz z opiekunami uczestniczyli w targach gastronomicznych POLAGRA food – horeca – foodtech 2021 w Poznaniu. POLAGRA, to miejsce prezentacji produktów odpowiadających potrzebom konsumentów, nowoczesnych maszyn i urządzeń używanych w gastronomii, cukiernictwie i piekarnictwie a także nowych technologii pozwalających utrzymywać najwyższe standardy bezpieczeństwa w produkcji żywności . To miejsce w którym można znaleźć rozwiązania , które usprawniają prace obiektów gastronomicznych. Podczas zwiedzania uczniowie mieli możliwość brania czynnego udziału w warsztatach kulinarnych, pokazach z udziałem znakomitych szefów kuchni wraz z degustacją pysznych , pełnych inspiracji dań, przekąsek i soków ze świeżych warzyw i owoców. Poznali sposoby uruchamiania nowoczesnych maszyn, urządzeń stosowanych w gastronomii, branży cukierniczej i piekarskiej. Zdobyte wiadomości utwierdziły młodych ludzi , że nowoczesna technologia zdecydowanie ułatwia pracę w zawodzie technika żywienia i usług gastronomicznych.

Dziękuję młodzieży za wzorową postawę oraz opiekunom wycieczki za współpracę.

K. Gniady

29 września 2021r., w obecności uczniów i nauczycieli naszej szkoły, odbyło się ślubowanie klas pierwszych, to podniosła uroczystość w trakcie, której nowo przyjęci uczniowie, po wypowiedzeniu słów ślubowania, stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej oraz zobowiązali się do przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole.
W roku szkolnym 2021/2022 kształcimy młodzież w trzech klasach pierwszych w następujących zawodach: technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych technik weterynarii oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Opiekę wychowawczą nad tegorocznymi pierwszakami sprawują panie Dominika Bochenek, Kinga Gniady oraz pani Ewa Kaniowska. Wszystkim uczniom rozpoczynającym naukę w naszej szkole życzymy samych sukcesów.

R.W.

28 września 2021r. w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy, odbyła się uroczystość w trakcie, której Pan Dariusz Edward Jaworski Burmistrz Miasta i Gminy Witnica, wręczył 127 uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu naszej gminy Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Witnica.
Wśród tegorocznych wyróżnionych uczniów, znaleźli się przedstawiciele Technikum im. Dezyderego Chłapowskiego w Kamieniu Małym, którzy otrzymali stypendium na rok szkolny 2021/2022 przyznane za uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce oraz wzorowe zachowanie w poprzednim roku szkolnym.
Stypendystami Burmistrza Miasta i Gminy Witnica zostało dwudziestu pięciu uczniów naszej szkoły. Wszystkim wyróżnionym uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

R.W

Fot. Mirosław Sztogryn

Materiał wideo przygotowany przez TVP3 Gorzów Wielkopolski

Niemal 130 uczniów ze wszystkich szkół w gminie Witnica odebrało stypendia naukowe (tvp.pl)

W dniu 27 września z okazji Międzynarodowego Dnia Języków Obcych odbył się w naszej szkole konkurs językowy „Spacer po krajach anglosaskiego i niemieckiego obszaru językowego”. Wybrane zespoły klasowe udzielały odpowiedzi z zakresu krajoznawstwa.
(zabytki , znane osoby, jedzenie). Najmocniejsza, z ilością 25 punktów okazała się klasa I W (Buśkiewicz Nikola, Filipowicz Mikołaj, Krupowicz Kinga), II miejsce po dogrywce zdobyła klasa II R (Dominik Ptak, Jakub Stasiak, Szymon Wilman), a III miejsce, również po dogrywce klasa IV W/Ż (Aleksandra Adamcewicz, Edyta Dziuba, Wiktoria Iwańska).
Jako nagrody zwycięzcy otrzymali przybory szkolne, a wszyscy pozostali nagrodę pocieszenia.
Dziękujemy uczniom za udział, zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy na przyszłość do wspólnej zabawy!

B. Ożga