Warsztaty integracyjne „Poznajmy się”


Początek roku szkolnego, to czas w którym podejmuje się zadania z zakresu integracji nowo utworzonych zespołów klasowych.
W związku z powyższym, wszyscy uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, ułatwiających budowanie udanych, pozytywnych relacji z rówieśnikami. Dobra zabawa podczas której uczniowie mieli okazję lepiej się poznać, będzie sprzyjała stworzeniu serdecznej, przyjaznej atmosfery.

Pedagog szkolny

Przedstawiamy broszurę informacyjną:

Jak rozpocząć produkcję i sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa?

Woda na młyn polskiego rolnictwa – tradycja i perspektywy gospodarki wodnej na polskiej wsi

Egzamin maturalny poprawkowy odbędzie się we wtorek 08.09.2020 o godzinie 14.00. Na egzamin należy przybyć o godzinie 13:30.