Nazwa projektu: "Modernizacja kształcenia zawodowego w ZS CKR w Kamieniu Małym"


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach:
Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja,
Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego,
Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane
poza formułą ZIT,
Kwota realizowanego projektu: 1 402 938,00 PLN
Partnerzy projektu: Konsorcjum Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim
i Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska , Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie)
Czas/okres trwania projektu: 01.07.2016 r. - około 30.06.2022 r.
Zakres realizowanego projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 105 osób, w tym 90 uczniów oraz 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Oferta dla nauczycieli: studia podyplomowe i szkolenia specjalistyczne.
Oferta dla uczniów: Kursy, szkolenia, warsztaty, doradztwo edukacyjno- zawodowe, praktyki i staże uczniów realizowane u pracodawców, wyposażenie pracowni żywienia.


Kształtowanie właściwych postaw kreatywnych