W ramach realizacji programu pt. „Kultura bezpieczeństwa” dnia 17 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym  odbyło się spotkanie, dla uczniów klas V technikum z inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy w Gorzowie Wielkopolskim. Jego celem było zwrócenie uwagi na zagrożenia występujące w środowisku pracy , propagowanie niezbędnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy a także podniesienie poziomu wiedzy w zakresie prawnej ochrony pracy wśród  młodych ludzi , którzy niebawem podejmą pierwszą pracę. Program „Kultura bezpieczeństwa ‘’  jest realizowany w naszej szkole od wielu lat przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy w Zielonej Górze, który przygotowuje młodzież , tak aby w przyszłości rozpoczynając karierę zawodową była wyposażona w podstawową wiedzę w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy , wynagrodzenia za pracę, czasu pracy, urlopów wypoczynkowych i innych uprawnień jak również obowiązków pracowniczych.

                                                                                                                                                   Cz. W.