Dnia 04 kwietnia 2024 r. uczniowie klas V Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym  uczestniczyli w Targach Edukacyjno- Zawodowych  pod hasłem „ Absolwencie, co dalej ...?” w Gorzowie Wlkp . To  wydarzenie poświęcone było inspirującym możliwościom edukacyjnym i zawodowym, które otwierają się przed młodymi ludźmi. Dla naszej młodzieży , Targi Edukacyjno - Zawodowe , to doskonała okazja do poznania oferty uczelni wyższych, szkół policealnych, instytucji szkoleniowych , a także możliwość spotkania się z pracodawcami , specjalistami do spraw rekrutacji oraz ekspertami z zakresu rynku pracy. Po zwiedzeniu Targów młodzież uczestniczyła w prelekcji pt. „ABC kompetencji zawodowych”. Wyjazd udany i treściwy w informacje dla samych zainteresowanych.

Dziękuję za godną postawę podczas uczestniczenia w Targach.

 

                                                                                                                            Cz. W.