13 Stycznia 2023r. uczniowie kształcący się w zawodzie technik rolnik, mieli możliwość wzięcia udziału w Międzynarodowych Targach Rolniczych POLAGRA PREMIERY w Poznaniu. Uczestnicy wyjazdu, w trakcie zwiedzania hal wystawowych, zapoznali się z nowymi rozwiązaniami technologicznymi stosowanymi w rolnictwie oraz zobaczyli najnowsze urządzenia i maszyny wykorzystywane do upraw rolnych.

Jakub Kosik