Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w programie Otwarta firma.

Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym, szkoła natomiast otrzymuje możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej.

Nasza szkoła uczestniczy w tym projekcie od 8 lat i jesteśmy w czołówce najlepszych szkół w Polsce w ilości zorganizowanych spotkań i ze względu na ilość uczestników w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości. Co roku w listopadzie (oprócz zeszłego roku szkolnego, kiedy TP nie odbył się, ze względu na pandemię) zapraszamy na spotkania,  podczas trwania Tygodnia Przedsiębiorczości, wiele osób, przedsiębiorców i instytucji związanych z rolnictwem i lokalnym rynkiem pracy, przedstawicieli banków, urzędów, ubezpieczycieli, kancelarii prawniczych, itp. Pewną grupę stanowią rolnicy, nasi absolwenci i osoby na stałe współpracujące z naszą szkołą, które zawsze chętnie poprowadzą spotkanie z młodzieżą i podzielą się swoim doświadczeniem.. Uczniowie poznają na tych spotkaniach możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, obowiązki i możliwości rozwoju  na konkretnych stanowiskach w danych przedsiębiorstwach i instytucjach., mają możliwość nawiązania kontaktu z przyszłymi pracodawcami. 
W spotkaniach z przedsiębiorcami, rolnikami i przedstawicielami urzędów i instytucji, w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości,  biorą udział wszyscy uczniowie ZSCKR w Kamieniu Małym, a nauczyciele angażują się w organizację i pomoc na spotkaniach i wycieczkach. 
Renata Naranowicz