W dniu 26 listopada 2021 roku w siedzibie Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zielonej Górze odbył się etap wojewódzki konkursu BHP w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Konkurs ma na celu popularyzację wśród młodzieży szkół rolniczych wiedzy na temat bezpiecznej pracy, znajomości zagrożeń występujących w rolnictwie oraz zadbania o zdrowie i życie w czasie wykonywania prac związanych z rolnictwem.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy IV TR: Michał Muster, Szymon Tuszewski i Krystian Wroniak, uczniowie Ci zostali wyłonieni na etapie szkolnym tego konkursu. Do rywalizacji wojewódzkiej przystąpiły trzy szkoły z naszego województwa będące pod patronatem Ministra Rolnictwa – Bobowicko, Henryków i Kamień Mały.
Po rozwiązaniu testu i sprawdzeniu osiągnięć wszystkich uczniów z przyjemnością informuję, że najlepszą znajomością spraw związanych z BHP w rolnictwie wykazał się Szymon Tuszewski zajmując pierwsze miejsce w konkursie.
Oficjalne wyniki:


1 miejsce Szymon Tuszewski
4 miejsce Krystian Wroniak
6 miejsce Michał Muster


Serdecznie gratuluję wyników ( uczniowie zostali nagrodzeni wartościowymi upominkami) i zapraszam w przyszłym roku do szerszego udziału w tym i podobnych konkursach.

Dariusz Kaniowski

GALERIA