Sprawozdanie z obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2020 (10-11 lutego 2020)

Dzień Bezpiecznego Internetu jest ogólnoświatową inicjatywą, której początki sięgają roku 2004, kiedy to z inicjatywy Komisji Europejskiej zainaugurowano obchody dnia poświęconego bezpieczeństwu w sieci.  Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.
W bieżącym roku szkolnym również nasza szkoła włączyła się w obchody tego dnia, który w roku 2020 obchodzony jest pod hasłem : „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Każdorazowo obchody DBI poświęcone są innemu aspektowi bezpieczeństwa w sieci. Doboru tematu i treści dokonują lokalni organizatorzy wydarzeń. Tegorocznym tematem rozważań w naszej szkole było zjawisko hejtu i sposoby przeciwdziałania piętnowaniu w Internecie.
W dniach 10-11 lutego uczniowie wszystkich klas pierwszych oraz klas 3W i 3Ż wzięli udział w przeprowadzonych przez pana Kamila Bujnickiego warsztatach poświęconych promowaniu pozytywnych zachowań w internecie, wspieraniu tolerancji oraz tworzeniu kultury zrozumienia. Tematem przewodnim zajęć było zachowanie określane w języku internautów mianem hejtu. W ramach zajęć warsztatowych uczniowie przeanalizowali znaczenie, zapożyczonego z języka angielskiego zwrotu, wskazali jakie aktywności w sieci można określić mianem hejtowania, podjęli próbę odpowiedzenia sobie na pytania : Jak się czuje ofiara hejtu? Co powinna zrobić osoba, która jest hejtowana a czego robic nie powinna? Jak powinien reagować świadek hejtu w Internecie? Jakie konsekwencje grożą osobie, która hejtuje? Wszyscy uczestnicy zajęć wykazali się dużą aktywnością oraz znajomością poruszanych problemów. W ramach podsumowania warsztatów zostały jasno wskazane reguły, w oparciu o które należy przejawiać swoje aktywności online. Bogatsi o nowe wnioski i doświadczenia będziemy dzielić się swoją wiedzą z innymi.
Dzień Bezpiecznego Internetu 2021 już za rok. Mamy w planach dołączyć do tej inicjatywy po raz kolejny.