„Kreatywni na co dzień- myśl nieszablonowo”


W lutym 2020r uczniowie klasy I TKW, ITRŻ, IPWŻ, IPKR oraz IITKR uczestniczyli w warsztatach psychoedukacyjnych, mających na celu pobudzenie otwartości i spontaniczności w wyrażaniu własnych myśli, pomysłów i emocji, a także wzrost kompetencji w zakresie komunikacji i współpracy w zespole. 

Pedagog szkolny